HISTORIA LIBIĄSKIEJ BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Libiążu została założona w marcu 1949 roku.

Jej powstanie wiązało się z prowadzoną od 1948 roku akcją organizowania sieci bibliotek gminnych w powiecie chrzanowskim, zakończoną we wrześniu 1949 roku. Placówka w Libiążu utworzona w ramach tej akcji, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju do czerwca 1975 roku wchodziła w skład sieci bibliotek podległych Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Chrzanowie, mieście powiatowym województwa krakowskiego.


Nowo powstała instytucja pod nazwą Gromadzkiej Biblioteki Publicznej otrzymała dwa pomieszczenia obok Ośrodka Zdrowia w budynku Domu Starców, należącym przed II wojną światową do Parafii Przemienienia Pańskiego. Pierwszym pracownikiem, który podjął się uporządkowania i oprawienia napływających książek była Zofia Szpilka, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Libiążu. Biblioteka otwarta była dwa razy w tygodniu przez trzy godziny. Początkową formą tworzenia księgozbioru była zbiórka książek od mieszkańców, która objęła dary prywatne oraz resztki ocalałych zbiorów przedwojennej biblioteki \"Jedność\". Zebrano 49 książek, które zapoczątkowały powstanie księgozbioru. Wkrótce powiększony on został o kolejne woluminy otrzymane od Ministerstwa Oświaty oraz Komitetu Upowszechniania Książki. Oprócz wydawnictw książkowych przekazywano następujące czasopisma: Wiedza i Życie, Horyzonty, Życie Słowiańskie, Poradnik Bibliotekarza. Przed rokiem 1957 biblioteka została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Działkowej, gdzie obecnie mieści się Urząd Miasta. W tym okresie, gdy Libiąż otrzymał status osiedla, placówka z dniem 1 stycznia 1959 roku rozpoczęła funkcjonować pod nazwą Osiedlowej Biblioteki Publicznej. Od 1960 roku przeszła na samodzielny zakup książek, dotąd otrzymywanych z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. W kwietniu 1964 roku ponownie zmieniła lokal. Przez dwa kolejne lata biblioteka funkcjonowała w źle zabezpieczonych pomieszczeniach prywatnego budynku przy ulicy Oświęcimskiej. Nie posiadano jednak budynku publicznego, w którym można by było ją umieścić. W listopadzie 1965 roku przeniesiono ją do prywatnego lokalu przy obecnej ulicy Armii Krajowej. Budynek wówczas liczył już przeszło 120 lat, posiadał niewielkie i niskie pomieszczenia. Do placówki przybywało coraz więcej regałów i książek, co powodowało, iż pomieszczenia te stawały się coraz bardziej ciasne. W takich warunkach biblioteka funkcjonowała przez 16 lat. Gdy Libiąż otrzymał prawa miejskie, biblioteka z dniem 1 stycznia 1969 roku zmieniła swoją nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną. Do 31 stycznia 1974 roku funkcjonowała z jednoosobową obsadą. Kolejne lata wraz ze wzrostem księgozbioru i zmianami lokalowymi przyniosły zwiększenie zatrudnienia w bibliotece.


W 1975 roku w wyniku nowego, administracyjno-terytorialnego podziału kraju i wprowadzenia dwustopniowej organizacji administracji państwowej placówka już jako Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna włączona została w sieć bibliotek województwa katowickiego. W październiku 1981 roku przeprowadziła się do przekazanych przez władze gminne dwóch pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez zlikwidowany Klub Rolnika przy ulicy 1 Maja 8. Powierzchnia użytkowa placówki zwiększyła się niewiele, ale uzyskany lokal był od poprzedniego wyższy, jaśniejszy i posiadał centralne ogrzewanie. Sąsiedztwo nowego osiedla Flagówka wpłynęło również na wzrost czytelnictwa. Wkrótce jednak pomieszczenia biblioteczne wskutek przybywania nowych książek ponownie stały się zbyt małe. Zwiększenie powierzchni użytkowej biblioteka uzyskała dzięki zgodzie władz na wyremontowanie dwóch zamurowanych pomieszczeń, znajdujących się za jej ścianą. Pozwoliło to na poszerzenie wolnego dostępu do półek, który objął wówczas: literaturę dla dzieci i młodzieży, książki o tematyce II wojny światowej oraz literaturę piękną polską i obcą. W 1990 roku placówce przekazano pomieszczenia na I piętrze zajmowanego budynku, po Miejsko - Gminnym Komitecie PZPR. Otrzymane miejsce zostało przeznaczone na stworzenie wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, działu opracowania zbiorów oraz czytelni, w której udostępniono 12 miejsc dla użytkowników. Agendy te rozpoczęły swoją działalność w 1991 roku. W wypożyczalni dla dorosłych tymczasem powstały warunki do rozmieszczenia zbiorów z powiększonym wolnym dostępem do półek. Rozpoczęto wówczas także prace nad tworzeniem katalogu centralnego oraz tytułowego obok już istniejącego: alfabetycznego i rzeczowego. W 1993 roku biblioteka ponownie zwiększyła swoją powierzchnię użytkową o lokal dawnej sali konferencyjnej Miejsko - Gminnego Komitetu PZPR, który przeznaczono na poszerzenie wypożyczalni dla dorosłych. Sąsiadujące pomieszczenie przeznaczono na dział opracowań zbiorów, który przeniesiono z niewielkiego pomieszczenia na I piętrze.


W 1995 roku utworzono Libiąskie Centrum Kultury, które powstało w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od tego roku biblioteka funkcjonowała jako jeden z działów nowej placówki pod nazwą Biblioteki Głównej Libiąskiego Centrum Kultury.
Z dniem 1 czerwca 2007 r. w wyniku podziału LCK została utworzona Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu i pod tą nazwą działa obecnie.

HISTORIA FILII Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu

Przy utworzonej w 1949 roku bibliotece zorganizowano dwa punkty biblioteczne na terenie dzielnicy Moczydło i sołectwa Żarki.

 

Filia w Gromcu

W maju 1988 roku rozpoczęła działalność filia biblioteczna w sołectwie Gromiec. Wykorzystany został dla niej lokal w budynku mieszczącym również świetlicę oraz siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wielkość lokalu pozwoliła na rozmieszczenie 6 miejsc kącika czytelniczego.

 

Filia w Żarkach

W 1962 roku punkt w Żarkach przekształcony został w filię biblioteczną i jako samodzielna placówka otrzymała środki na zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze godzin. W tym czasie drugi punkt w dzielnicy Moczydło, wskutek bliskości biblioteki związkowej przy kopalni JANINA, posiadającej duży księgozbiór, miał niewielką frekwencję odwiedzających, co było przyczyną jego likwidacji.
W roku 1969 utworzono kolejny punkt biblioteczny w dzielnicy Kosówki, w nowo wybudowanym budynku Świetlicy Gromadzkiej. Początkowo prowadzony był przez członków Związku Młodzieży Wiejskiej, a następnie przez kierownictwo Klubu Rolnika. W 1980 roku klub został zlikwidowany, a przez przebudowę budynku punkt biblioteczny stracił lokal, który po remoncie przeznaczono na cele handlowe. Jego czytelnicy dzięki otrzymanemu połączeniu komunikacyjnemu mogli korzystać z biblioteki macierzystej.

   
   

Filia w Libiążu

W 1995 roku ponownie w dzielnicy Kosówki otworzono punkt biblioteczny przy istniejącej tam świetlicy. Działał on jednak tylko przez dwa miesiące, wskutek budowy nowego lokalu. W tym też roku, po długich staraniach, których celem było znalezienie miejsca dla nowej filii, ostatecznie została ona otwarta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Libiążu. Utworzono w niej kącik czytelniczy do wykorzystania niewielkiego księgozbioru podręcznego.

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME