Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mbp.libiaz.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 23-11-16. Data ostatniej aktualizacji: 26-03-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych,

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości - błędy w kodach CSS-a,

- tekst nie jest uzupełniony o nagłówki (h1-h6) - linki oraz teksty są fokusowane, jednak nie jest to zbyt wyraźne,

- nie wszystkie odnośniki są unikalne i zrozumiałe, odnośniki otwierają się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,

- kod serwisu nie jest do końca zgodny ze standardami - wykorzystanie tabel jako elementu konstrukcyjnego postów, w których są więcej niż 1 zdjęcie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Malina; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326277577. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

32-590 Libiąż ul. Górnicza 11

tel./fax 326277577

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dostępność architektoniczna

Użytkownicy MBP w Libiążu obsługiwani są w czterech lokalizacjach:

1. Biblioteka Główna w Libiążu – lokal przy ul. Górniczej 11/parter i przyziemie/

Wejście do lokalu biblioteki możliwe schodami wejściem głównym lub wejściem bocznym z poziomu ulicy; do przyziemia można się dostać schodami z parteru lub z zewnątrz z poziomu ulicy. Wypożyczalnie, czytelnie, sala konferencyjna, biuro opracowania zbiorów oraz całe przyziemie nie wymagają pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Dojście do sekretariatu, księgowości i biura dyrektora wymagają pokonania schodów.Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem.

2. Lokal Filii nr 1 w Żarkach, ul. Klubowa 5

Wejście do budynku, a także do lokalu zajmowanego przez Filię z poziomu ulicy.

3. Lokal Filii nr 2 w Libiążu, ul. Pl. Zwycięstwa 2

Wejście do budynku i lokalu Filii wymaga pokonania schodów.

4. Lokal Filii nr 3 w Gromcu, ul. Pl. Traugutta 1

Wejście do lokalu zajmowanego przez Filię wymaga pokonania schodów.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Bibliotece oraz Filiach brak pętli indukcyjnych.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME